HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm Tester freelancer mới nhất

Dự án 200,000 - 500,000 VNĐ/Tuần 1 lượt đặt giá Hết hạn: 14-05-2022

test code của nhóm lập trình tìm lỗi và báo cáo

Dự án 10,000 - 100,000 VNĐ/Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 23-04-2022

– Thiết lập các thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, tìm kiếm và chú thích các sai sót trong phần mềm.
– Thiết kế test case cho việc thử nghiệm hệ thống và thử nghiệm chấp nhận
– Thực hiện test, phân tích lỗi, ghi nhận lỗi và báo cáo kết quả test.
– Đo lường, phân tích và báo cáo các dữ liệu thử nghiệm nhằm đánh giá chất lượng của sản phẩm.

Lọc việc làm Freelancer

Ngành nghề

Thành phố