HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm Freelancer

Bán thời gian 350,000 - 450,000 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 06-08-2022

Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện *
(càng chi tiết, freelancer càng có đầy đủ thông tin để gửi báo giá chính xác hơn)

Dự án 560,000 VNĐ/Tuần 0 lượt đặt giá Hết hạn: 07-08-2022

Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện *
(càng chi tiết, freelancer càng có đầy đủ thông tin để gửi báo giá chính xác hơn)

Bán thời gian 2 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 21-07-2022

dsf

Dự án 7,700,000 VNĐ/Tháng 3 lượt đặt giá Hết hạn: 30-07-2022

Hhhhhh

Dự án 22 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 22-07-2022

sdf

Dự án 22 VNĐ/Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 19-07-2022

áda

Dự án 5 VNĐ/Ngày 3 lượt đặt giá Hết hạn: 28-05-2022

Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện *
(càng chi tiết, freelancer càng có đầy đủ thông tin để gửi báo giá chính xác hơn)

Lọc việc làm Freelancer

Ngành nghề

Thành phố

Kỹ năng