HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm freelancer tại Hà Nội

Dự án 7,700,000 VNĐ/Tháng 3 lượt đặt giá Hết hạn: 30-07-2022

Hhhhhh

Dự án 5 VNĐ/Ngày 3 lượt đặt giá Hết hạn: 28-05-2022

Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện *
(càng chi tiết, freelancer càng có đầy đủ thông tin để gửi báo giá chính xác hơn)

Dự án 7,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 12-07-2022

Thiết kế giao diện website

Dự án 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 07-06-2022

Freelancer là những người làm việc độc lập, tự do, họ được trả tiền để thực hiện công việc của khách hàng, hợp đồng thường diễn ra trong thời gian ngắn hạn, có thể trong vài ngày hoặc kéo dài hơn một tháng.
Đặc điểm của nghề freelancer là họ đưa ra dịch vụ của mình và chọn người trả giá cao nhất để thực hiện.
Một freelancer có thể làm việc cùng lúc cho nhiều khách hàng khác nhau.
Thông thường các hoạt động giao dịch giữa freelancer và khách hàng diễn ra trên internet, có thể thông qua website giới thiệu của freelancer, hoặc một trang trung gian chuyên cung cấp các dịch vụ freelancer.

Dự án 15,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 09-06-2022

Bán các loại mặt hàng online

Bán thời gian 40,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 10-06-2022

Thiết kế các trang bán hàng
Thiết kế các trang bán hàng
Thiết kế các trang bán hàng
Thiết kế các trang bán hàng
Thiết kế các trang bán hàng
Thiết kế các trang bán hàng

Bán thời gian 10,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 10-06-2022

trợ giảng các môn toán, tiếng anh lớp 9

Lọc việc làm Freelancer

Ngành nghề

Kỹ năng