HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm freelancer tại Bắc Giang

Dự án 22 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 22-07-2022

sdf

Dự án 22 VNĐ/Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 19-07-2022

áda

Dự án 100,000 VNĐ/Ngày 2 lượt đặt giá Hết hạn: 21-06-2022

- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện

Dự án 250,000 VNĐ/Tuần 3 lượt đặt giá Hết hạn: 06-06-2020

hehehehe

Bán thời gian 250,000 VNĐ/Tuần 0 lượt đặt giá Hết hạn: 06-06-2020

hehehehe

Bán thời gian 10 - 5 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 15-07-2021

nhìn thấy thì xin 1 like

Dự án 7,000,000 VNĐ/Tháng 0 lượt đặt giá Hết hạn: 14-08-2022

Thiết kế các giao diện (trang chủ, đăng nhập, đăng ký,...) cho các website và app của công ty

Bán thời gian 10,000 - 200,000 VNĐ/Tuần 2 lượt đặt giá Hết hạn: 21-08-2021

có làm mới có ăn

Dự án 100,000 VNĐ/Tuần 0 lượt đặt giá Hết hạn: 29-07-2021

để rồi xem

Lọc việc làm Freelancer

Ngành nghề

Kỹ năng