Hướng dẫn thuê freelancer

Đăng việc để thuê Freelancer ngay hôm nay

Đăng việc bán thời gian Đăng việc theo dự án

Viết tên việc ngắn gọn

Ví dụ: - Dịch vụ báo Việt-Anh đề tài du lịch - Thiết kế trang web bán hàng

Chọn lĩnh vực cần tuyển

- Nên viết mô tả bằng tiếng Việt có dấu - Chọn dịch vụ phù hợp nhất để tuyển Freelancer chính xác.

Mô tả rõ ràng

- Nên viết mô tả bằng tiếng Việt có dấu - Mỗi yêu cầu thể hiện bằng 1 gạch đầu dòng (làm việc gì, yêu cầu thế nào về kinh nghiệm...)

Thêm kỹ năng

- Chọn 1 vài kỹ năng cần nhất với yêu cầu dự án và thêm vào cuối dự án. - Tag kỹ năng giúp freelancer liên quan tiếp cận dự án của bạn nhanh hơn.

Chọn ngân sách hấp dẫn

- Hãy đưa ra mức ngân sách bằng đúng khả năng chi trả của bạn. - Con số phải thực tế. Nếu quá thấp hoặc quá cao freelancer sẽ cho rằng bạn thiếu nghiêm túc.

Hướng dẫn freelancer đặt giá

Sau khi xem thông tin chi tiết của công việc bạn muốn đặt giá Phía dưới thông tin của công việc, bạn hãy điền thông tin vào bảng như trên

Điền mức lương bạn mong muốn

- Hãy đưa ra mức lương mong muốn của bạn. - Con số phải thực tế. Nếu quá thấp hoặc quá cao nhà tuyển dụng sẽ cho rằng bạn thiếu nghiêm túc.

Nhập địa chỉ Email

- Nhập địa chỉ Email dùng để liên hệ làm việc với Nhà tuyển dụng.

Đặt giá

Sau khi hoàn thành thông tin muốn đặt giá, bạn hãy bấm vào nút Đặt giá cho công việc này