HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm Freelancer bán thời gian

Bán thời gian 350,000 - 450,000 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 06-08-2022

Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện *
(càng chi tiết, freelancer càng có đầy đủ thông tin để gửi báo giá chính xác hơn)

Bán thời gian 2 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 21-07-2022

dsf

Bán thời gian 250,000 VNĐ/Tuần 1 lượt đặt giá Hết hạn: 06-06-2020

hehehehe

Bán thời gian 40,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 10-06-2022

Thiết kế các trang bán hàng
Thiết kế các trang bán hàng
Thiết kế các trang bán hàng
Thiết kế các trang bán hàng
Thiết kế các trang bán hàng
Thiết kế các trang bán hàng

Bán thời gian 10,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 10-06-2022

trợ giảng các môn toán, tiếng anh lớp 9

Bán thời gian 20,000,000 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 09-06-2022

Thiết kế bán hàng

Bán thời gian 250,000 VNĐ/Tuần 2 lượt đặt giá Hết hạn: 06-06-2020

hehehehe

Bán thời gian 250,000 VNĐ/Tuần 0 lượt đặt giá Hết hạn: 06-06-2020

hehehehe

Bán thời gian 120,000 VNĐ/Ngày 2 lượt đặt giá Hết hạn: 15-05-2022

cdc

Lọc việc làm Freelancer

Ngành nghề

Thành phố

Kỹ năng