HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm Freelancer bán thời gian

Bán thời gian 300,000 VNĐ/Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 19-06-2023

- Nhận yêu cầu mua mẫu nước ngọt
- Đi đến các tạp hóa để mua 10-15 mẫu nước ngọt,
- Đóng thùng và gửi vào cho công ty
Thời gian tự do, rảnh giờ nào đi giờ đó!!
Thu nhập: 300 - 350k/ lần mua
---------------------------------------------
Email: tien.nguyenduc@manpower.com.vn
Địa chỉ: Công ty TNHH SGS Việt Nam, Lầu 8, Tòa nhà Báo Người Lao Động, 198 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Bán thời gian 3,511,515 VNĐ/Tuần 0 lượt đặt giá Hết hạn: 30-11-2022

5

Bán thời gian 2,222,222 VNĐ/Tuần 0 lượt đặt giá Hết hạn: 30-11-2022

6

Bán thời gian 212,121 VNĐ/Tuần 0 lượt đặt giá Hết hạn: 27-12-2022

5

Bán thời gian 123 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 30-11-2022

01nmkinhnghim

Bán thời gian 250,000 VNĐ/Tuần 0 lượt đặt giá Hết hạn: 06-06-2020

hehehehe

Bán thời gian 122,323 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 11-12-2022

ok quan

Bán thời gian 232,323 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 12-11-2022

Đến gặp Quân

Bán thời gian 1,000,000 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 21-12-2022

ok

Bán thời gian 350,000 - 450,000 VNĐ/Ngày 2 lượt đặt giá Hết hạn: 06-08-2022

Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện *
(càng chi tiết, freelancer càng có đầy đủ thông tin để gửi báo giá chính xác hơn)

Lọc việc làm Freelancer

Ngành nghề

Thành phố

Kỹ năng