HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm Hỗ trợ khách hàng freelancer mới nhất

Bán thời gian 10,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 10-06-2022

trợ giảng các môn toán, tiếng anh lớp 9

Dự án 270,000 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 19-05-2022

• Hỗ trợ các bộ phận như chăm sóc khách hàng, giáo viên, nhân sự,...
• Theo dõi, tổng hợp báo cáo hiệu quả các bộ phận nhân sự, chăm sóc khách hàng, dự án, giáo viên...
• Hỗ trợ trưởng dự án điều phối các công việc, theo dõi, cập nhật, tổng hợp và viết các báo cáo liên quan dưới sự chỉ dẫn của trưởng dự án.
• Tìm kiếm, sắp xếp và tổng hợp thông tin theo yêu cầu.
• Làm các công việc liên quan theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận quản lý.
• Làm việc tại nhà.

Lọc việc làm Freelancer

Ngành nghề

Thành phố