HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm freelancer Lĩnh vực khác

Bán thời gian 10,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 10-06-2022

trợ giảng các môn toán, tiếng anh lớp 9

Dự án 270,000 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 19-05-2022

• Hỗ trợ các bộ phận như chăm sóc khách hàng, giáo viên, nhân sự,...
• Theo dõi, tổng hợp báo cáo hiệu quả các bộ phận nhân sự, chăm sóc khách hàng, dự án, giáo viên...
• Hỗ trợ trưởng dự án điều phối các công việc, theo dõi, cập nhật, tổng hợp và viết các báo cáo liên quan dưới sự chỉ dẫn của trưởng dự án.
• Tìm kiếm, sắp xếp và tổng hợp thông tin theo yêu cầu.
• Làm các công việc liên quan theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận quản lý.
• Làm việc tại nhà.

Dự án 100,000 - 1,000,000 VNĐ/Ngày 2 lượt đặt giá Hết hạn: 27-04-2022

1. Nghiên cứu, quản lý vận hành, khai thác các thiết bị điện tử, cơ sở hạ tầng các mạng
2. Lắp đặt, xử lý các sự cố các trạm phát sóng và hệ thống truyền dẫn
3. Nâng cấp tối ưu hóa, tính năng của các thiết bị nghe nhìn
4. Thiết kế các thiết bị điện tử
5. Tiến hành các phương án thử nghiệm trên các thiết bị vừa mới phát triển

Bán thời gian 140,000 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 12-04-2022

cdscd22

Dự án 10,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 11-12-2023

akljdkfjsdlkfjskdlfsdf

Dự án 100,000 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 20-11-2021

Trực page online tại nhà mặt hàng quần áo
Yêu cầu: nhanh nhẹn ham học hỏi, kỹ năng văn phòng tốt

Bán thời gian 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 28-09-2022

Thiết kế các giao diện website cần thiết cho các dự án của công ty

Lọc việc làm Freelancer

Thành phố

Kỹ năng