Trang chủ / Chi tiết người đăng tin

15 việc làm đã đăng

Bán thời gian 350,000 - 450,000 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 06-08-2022

Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện *
(càng chi tiết, freelancer càng có đầy đủ thông tin để gửi báo giá chính xác hơn)

Kỹ năng: Blog writing
Dự án 560,000 VNĐ/Tuần 0 lượt đặt giá Hết hạn: 07-08-2022

Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện *
(càng chi tiết, freelancer càng có đầy đủ thông tin để gửi báo giá chính xác hơn)

Bán thời gian 2 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 21-07-2022

dsf

Dự án 7,700,000 VNĐ/Tháng 3 lượt đặt giá Hết hạn: 30-07-2022

Hhhhhh

Kỹ năng: Clip
Dự án 250,000 VNĐ/Tuần 3 lượt đặt giá Hết hạn: 06-06-2020

hehehehe

Kỹ năng: Javascript
Bán thời gian 250,000 VNĐ/Tuần 2 lượt đặt giá Hết hạn: 06-06-2020

hehehehe

Kỹ năng: C#
Dự án 100,000 VNĐ/Ngày 2 lượt đặt giá Hết hạn: 21-06-2022

- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện

Kỹ năng: PHP
Bán thời gian 250,000 VNĐ/Tuần 1 lượt đặt giá Hết hạn: 06-06-2020

hehehehe

Kỹ năng: Wordpress
Dự án 5 VNĐ/Ngày 3 lượt đặt giá Hết hạn: 28-05-2022

Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện *
(càng chi tiết, freelancer càng có đầy đủ thông tin để gửi báo giá chính xác hơn)

Kỹ năng: HTML
Xem thêm