Kỹ năng

Mức lương

10,000 VNĐ/Ngày
Nguyễn Hải Nam (Test) Hà Nội

4 Khá

4 Khá

80%

Hoàn thành công việc

SĐT

********

Email

********

Giới tính

Nam

Ngày sinh

07/03/2000

Top Freelancer nổi bật