HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm Vẽ minh họa freelancer mới nhất

Dự án 300,000 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 11-06-2022

- Lên ý tưởng, lập phương án thiết kế nội thất đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
- Có khả năng bảo vệ ý tưởng trước khách hàng, tư vấn được cho khách hàng về hình ảnh & công năng sử dụng sản phẩm mình thiết kế hoặc chỉnh sửa lại.

Lọc việc làm Freelancer

Ngành nghề

Thành phố