HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm freelancer Thiết kế

Dự án 560,000 VNĐ/Tuần 0 lượt đặt giá Hết hạn: 07-08-2022

Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện *
(càng chi tiết, freelancer càng có đầy đủ thông tin để gửi báo giá chính xác hơn)

Bán thời gian 2 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 21-07-2022

dsf

Dự án 7,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 12-07-2022

Thiết kế giao diện website

Dự án 10,000,000 VNĐ/Ngày 2 lượt đặt giá Hết hạn: 18-06-2022

Không có

Dự án 10,000,000 VNĐ/Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 10-06-2022

không c

Dự án 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 07-06-2022

Freelancer là những người làm việc độc lập, tự do, họ được trả tiền để thực hiện công việc của khách hàng, hợp đồng thường diễn ra trong thời gian ngắn hạn, có thể trong vài ngày hoặc kéo dài hơn một tháng.
Đặc điểm của nghề freelancer là họ đưa ra dịch vụ của mình và chọn người trả giá cao nhất để thực hiện.
Một freelancer có thể làm việc cùng lúc cho nhiều khách hàng khác nhau.
Thông thường các hoạt động giao dịch giữa freelancer và khách hàng diễn ra trên internet, có thể thông qua website giới thiệu của freelancer, hoặc một trang trung gian chuyên cung cấp các dịch vụ freelancer.

Dự án 15,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 09-06-2022

Bán các loại mặt hàng online

Bán thời gian 40,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 10-06-2022

Thiết kế các trang bán hàng
Thiết kế các trang bán hàng
Thiết kế các trang bán hàng
Thiết kế các trang bán hàng
Thiết kế các trang bán hàng
Thiết kế các trang bán hàng

Dự án 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 08-06-2022

Thiết kế các gaio diện website cần thiết như trang chủ
Đăng ký nhân viên
Các trang thêm sửa xóa của nhân viên

Dự án 300,000 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 11-06-2022

- Lên ý tưởng, lập phương án thiết kế nội thất đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
- Có khả năng bảo vệ ý tưởng trước khách hàng, tư vấn được cho khách hàng về hình ảnh & công năng sử dụng sản phẩm mình thiết kế hoặc chỉnh sửa lại.

Lọc việc làm Freelancer

Thành phố

Kỹ năng