HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm freelancer IT & Lập trình

Dự án 22 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 22-07-2022

sdf

Dự án 22 VNĐ/Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 19-07-2022

áda

Dự án 5 VNĐ/Ngày 3 lượt đặt giá Hết hạn: 28-05-2022

Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện *
(càng chi tiết, freelancer càng có đầy đủ thông tin để gửi báo giá chính xác hơn)

Bán thời gian 250,000 VNĐ/Tuần 1 lượt đặt giá Hết hạn: 06-06-2020

hehehehe

Dự án 7,000,000 VNĐ/Tháng 3 lượt đặt giá Hết hạn: 27-06-2022

thiết kế web

Dự án 100,000 VNĐ/Ngày 2 lượt đặt giá Hết hạn: 21-06-2022

- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện
- Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện

Bán thời gian 20,000,000 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 09-06-2022

Thiết kế bán hàng

Bán thời gian 250,000 VNĐ/Tuần 2 lượt đặt giá Hết hạn: 06-06-2020

hehehehe

Dự án 250,000 VNĐ/Tuần 3 lượt đặt giá Hết hạn: 06-06-2020

hehehehe

Bán thời gian 250,000 VNĐ/Tuần 0 lượt đặt giá Hết hạn: 06-06-2020

hehehehe

Lọc việc làm Freelancer

Thành phố

Kỹ năng