Trang chủ / Chi tiết người đăng tin

9 việc làm đã đăng

Dự án 10,000,000 VNĐ/Ngày 2 lượt đặt giá Hết hạn: 18-06-2022

Không có

Dự án 10,000,000 VNĐ/Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 10-06-2022

không c

Kỹ năng: Vector
Dự án 30,000,000 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 17-06-2022

không có

Kỹ năng: Xử lý email
Dự án 15,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 09-06-2022

Bán các loại mặt hàng online

Bán thời gian 10,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 10-06-2022

trợ giảng các môn toán, tiếng anh lớp 9

Bán thời gian 20,000,000 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 09-06-2022

Thiết kế bán hàng

Kỹ năng: Java
Bán thời gian 40,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 10-06-2022

Thiết kế các trang bán hàng
Thiết kế các trang bán hàng
Thiết kế các trang bán hàng
Thiết kế các trang bán hàng
Thiết kế các trang bán hàng
Thiết kế các trang bán hàng

Kỹ năng: Thiết kế 3D
Dự án 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ/Ngày 1 lượt đặt giá Hết hạn: 08-06-2022

Thiết kế các gaio diện website cần thiết như trang chủ
Đăng ký nhân viên
Các trang thêm sửa xóa của nhân viên

Kỹ năng: Photoshop
Dự án 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ/Tháng 1 lượt đặt giá Hết hạn: 07-06-2022

Freelancer là những người làm việc độc lập, tự do, họ được trả tiền để thực hiện công việc của khách hàng, hợp đồng thường diễn ra trong thời gian ngắn hạn, có thể trong vài ngày hoặc kéo dài hơn một tháng.
Đặc điểm của nghề freelancer là họ đưa ra dịch vụ của mình và chọn người trả giá cao nhất để thực hiện.
Một freelancer có thể làm việc cùng lúc cho nhiều khách hàng khác nhau.
Thông thường các hoạt động giao dịch giữa freelancer và khách hàng diễn ra trên internet, có thể thông qua website giới thiệu của freelancer, hoặc một trang trung gian chuyên cung cấp các dịch vụ freelancer.