Kỹ năng

Mức lương

115,555 - 6,755,555 VNĐ/Ngày
Nguyễn Thị Bình Fr Hà Nội

3 Trung bình

3 Trung bình

60%

Hoàn thành công việc

SĐT

********

Email

********

Họ và tên

Nguyễn Thị Bình Fr

Giới tính

Nữ

Ngày sinh

31/08/2001

Top Freelancer nổi bật