Kỹ năng

Mức lương

222 - 333 VNĐ/Ngày
Hà Anh Tuấn Hà Nội

4 Khá

4 Khá

80%

Hoàn thành công việc

SĐT

********

Email

********

Họ và tên

Hà Anh Tuấn

Giới tính

Nữ

Ngày sinh

27/05/2001

Top Freelancer nổi bật