HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm freelancer Video

Dự án 7,700,000 VNĐ/Tháng 3 lượt đặt giá Hết hạn: 30-07-2022

Hhhhhh

Dự án 150,000 VNĐ/Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 29-05-2022

Nội dung chi tiết, và các đầu việc cần Freelancer thực hiện *
(càng chi tiết, freelancer càng có đầy đủ thông tin để gửi báo giá chính xác hơn)

Dự án 600,000 VNĐ/Tháng 0 lượt đặt giá Hết hạn: 28-09-2022

Thiết kế giao diện cho các website của công ty

Dự án 10,000 - 300,000 VNĐ/Ngày 4 lượt đặt giá Hết hạn: 07-08-2021

Chăm chỉ là có tiền, còn không là mà muốn có có ăn thì ăn gì tự biết nhé

Dự án 1,234 - 123 VNĐ/Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 07-08-2021

lên kịch bản video
chọn địa điểm quay
đạo diễn
chỉ đạo sản xuất

Dự án 12,000 - 34,000 VNĐ/Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 11-04-2022

undefined

Lọc việc làm Freelancer

Thành phố

Kỹ năng