HTML CSS Javascript PHP

Danh sách việc làm freelancer Kiến trúc

Bán thời gian 1,000,000 VNĐ/Ngày 2 lượt đặt giá Hết hạn: 11-04-2022

Công việc chính của kiến trúc sư
Kiến trúc sư cũng chia theo nhiều lĩnh vực, có thể tùy vào đam mê của bạn mà chọn một lĩnh vực phù hợp như:
Kiến trúc sư thiết kế nội thất
Kiến trúc sư thiết kế cảnh quan
Kiến trúc sư quy hoạch đô thị
Kiến thúc sư xây dựng nhà cao tầng
Kiến trúc sư thiết kế tạo dáng công nghiệp…

Dự án 12,415,125 VNĐ/Tháng 2 lượt đặt giá Hết hạn: 12-08-2021

Tuyển thiết kế nội thất ở HCM

Dự án 1,000,000 VNĐ/Ngày 2 lượt đặt giá Hết hạn: 10-04-2022

Công việc chính của kiến trúc sư
Kiến trúc sư cũng chia theo nhiều lĩnh vực, có thể tùy vào đam mê của bạn mà chọn một lĩnh vực phù hợp như:
Kiến trúc sư thiết kế nội thất
Kiến trúc sư thiết kế cảnh quan
Kiến trúc sư quy hoạch đô thị
Kiến thúc sư xây dựng nhà cao tầng
Kiến trúc sư thiết kế tạo dáng công nghiệp…

Dự án 10,000 - 100,000 VNĐ/Ngày 0 lượt đặt giá Hết hạn: 23-04-2022

Công việc chính của kiến trúc sư Kiến trúc sư cũng chia theo nhiều lĩnh vực, có thể tùy vào đam mê của bạn mà chọn một lĩnh vực phù hợp như: Kiến trúc sư thiết kế nội thất Kiến trúc sư thiết kế cảnh quan Kiến trúc sư quy hoạch đô thị Kiến thúc sư xây dựng nhà cao tầng Kiến trúc sư thiết kế tạo dáng công nghiệp…

Lọc việc làm Freelancer

Thành phố

Kỹ năng